Cookieverklaring

Cookieverklaring

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

i. HockeyDirect gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:
a. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.


B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.


2. COOKIEOVERZICHT

A. Cookienaam,cookie type,cookie doeleinde en de bewaartermijn

i. De website van HockeyDirect maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op HockeyDirect 44 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van HockeyDirect op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:


B. Cookietabel

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Amazon Web Services Functioneel AWSALB 1 weken
  Functioneel AWSALBCORS 1 weken


Dit type cookie stelt ons in staat om serververkeer toe te wijzen zodat uw gebruikerservaringzo soepel mogelijk verloopt. Een zogenaamde load-balancer wordt gebruikt om te bepalenwelke server momenteel de beste beschikbaarheid heeft. De gegenereerde informatie isvolledig anoniem.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
BlueConic Tracking BCSessionID 1 jaar


Hiermee kent de website via BlueConic een uniek identificatienummer toe aan de bezoekerzodat een profiel kan worden opgebouwd.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Cloudflare Functioneel __cfduid 1 maanden


Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een bot-manager te laten werken.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Doubleclick Tracking IDE 1 jaar


DoubleClick gebruikt cookies om de bezoeker, ook op andere websites te herkennen vooradvertentiedoeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde advertentiesworden aangeboden. Tevens kan het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerdeadvertentie worden onderzocht. Door middel van deze cookie kan uw gedrag in kaart wordengebracht.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Facebook Tracking _fbp 3 maanden
    c_user Einde sessie
    fr 3 maanden
    xs Einde sessie

 

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Google Functioneel, Analytics, Tracking __Secure-3PAPISID Einde sessie
    __Secure-3PSID Einde sessie
    __Secure-APISID Einde sessie
    __Secure-HSID Einde sessie
    __Secure-SSID Einde sessie
    _gcl_au 3 maanden
    1P_JAR Einde sessie
    APISID Einde sessie
    HSID Einde sessie
    NID Einde sessie
    SAPISID Einde sessie
    SID Einde sessie
    sid Einde sessie

 

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.

  

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Google Analytics Analytisch _ga 2 jaar
    _gat_UA-32961578-1 Einde sessie
    _gid 22 uur

 

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Magento Functioneel form_key  3 dagen
    mage-cache-sessid  22 uur
    mage-cache-storage  22 uur
    mage-cache-storage-section-invalidation  22 uur
    mage-messages  22 uur
    mage-translation-file-version  Einde sessie
    mage-translation-storage  Einde sessie
    private_content_version  10 jaar
    product_data_storage  22 uur
    recently_compared_product  22 uur
    recently_compared_product_previous  22 uur
    recently_viewed_product  22 uur
    recently_viewed_product_previous  22 uur
    section_data_ids  22 uur
    X-Magento-Vary  3 dagen

 

De website maakt gebruik van Magento als webshopplatform. De cookies die worden geplaatst maakt het de website mogelijk om de webshop effectief te beheren en bezoekers in staat te stellen om hun aankopen af te ronden, onthouden en ingevoerde gegevens te verwerken.

Form_key: Willekeurig aangemaakte sleutel van de winkel, om nagemaakte aanvragen te voorkomen. frontend: maakt een ID-nummer aan voor de sessie op de website zodat de acties op de website kunnen worden gekoppeld aan een en dezelfde bezoeker. Functies zoals "Items die het laatstzijn bekeken" of het bewaren van de ingelogde staatzijn verbonden met deze cookie.

frontend_cid: Doet hetzelfde als de cookie "frontend" maar dan voor pagina's die door middel van SSL-certificaten zijn beveiligd.

mage-cache-sessid: Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.

mage-cache-storage: Lokale opslag van bezoekersspecifieke content die e-commerce functies mogelijk maakt.

  

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Olark live chat Functioneel _ok Einde sessie
    _okbk Einde sessie
    _okdetect Einde sessie
    _oklv Einde sessie
    hblid 2 jaar
    olfsk 2 jaar
    wcsid Einde sessie

 

Deze cookies worden gebruikt door of via olark.com. De cookies zijn nodig om de chatfunctie op de website correct weerte geven en om het verdere functioneren van de chat te kunnen garanderen.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Praivacy Functioneel PraivacyAudit 1 jaar
  Functioneel PraivacyCookieConsent 1 jaar

 

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Youtube Tracking GPS Einde sessie
    VISITOR_INFO1_LIVE 6 maanden
    YSC Einde sessie

 

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Site cookies Functioneel PHPSESSID 3 dagen

 

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.


3. GOOGLE ANALYTICS

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken. HockeyDirect heeft hier geen invloed op.

B. Privacy-instellingen

i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
ii. HockeyDirect heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
iii. De informatie die Google verzamelt, wordtzo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor HockeyDirect niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20200507.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel 6.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van HockeyDirect hebben, stuur dan een verzoek naar [email protected]
iii. HockeyDirect wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt HockeyDirect u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
iv. HockeyDirect zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt HockeyDirect u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot [email protected]

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

Deskundig Advies

Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uur & op zaterdag van 10:00 - 16:00 uur.
  • Bel: 014-960105